Κόλλα AK-Thermo


Κόλλα AK-Thermo θερμομονωτικών πλακών 25kg


ISOMAT AK-THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα και υλικό σπατουλαρίσματος θερμομονωτικών πλακών

Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών αποτελώντας έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά που θα ακολουθήσει. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2 κατά ΕΝ 998-1 και ως κόλλα τύπου C2 E κατά ΕΝ 12004.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Λευκή. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : Ως κόλλα: 2,0-4,0 kg/m². 

Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m²/mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 25 kg.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.