Πλαστικό χρώμα αντιμουχλικό Superbest


Πλαστικό χρώμα αντιμουχλικό Superbest


Ειδικό αντιμουχλικό υδατοδιάλυτο χρώμα ιδανικό για τη βαφή εσωτερικών επιφανειών όπως κουζίνας και μπάνιων στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα μούχλας και μυκητών. 

ΑΠΟΔΗΣΗ 10m2/lt Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας 

ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ : 3 λίτρα 

Xρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.