Στεγανωτικό Damp Roof


Στεγανωτικό Damp Roof 0.6lt


Ειδικό στεγανωτικό δομικών επιφανειών. Στεγανοποιεί κάθε δομική επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική, κάτω ή πάνω από το έδαφος. 

AΠΟΔΟΣΗ 6m2/lt Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : 0,60 LT

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.