Αστάρι πατωμάτων


Αστάρι πατωμάτων 1kg


Υπόστρωμα για βερνίκια πατωμάτων, ενός και δύο συστατικών. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 8 m2/lt 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : 1lt

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.