Βελατούρα Satine


Βελατούρα Satine 2.5lt, 0.75lt


Υψηλής ποιότητας ματ υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων και σπατουλαριστών επιφανειών. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 13 m2/lt Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνεια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : 0.75lt, 2.5lt

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.