Μίνιο


Μίνιο 100% Θιξοτροπικό 0.6lt


Πολύ καλής ποιότητας αντισκωριακό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων. Απόδοση 11m2/Lt Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας 

Συσκευασίες 0.53lt, 2.14lt

ΑΠΟΧΡΩΣΗ : ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.