Υδρόχρωμα


Υδρόχρωμα


Υψηλής ποιότητας και καλυπτικότητας υδρόχρωμα κατάλληλο για οροφές από σοβά, μπετό, τούβλο κα. 

ΑΠΟΔΗΣΗ 11m2/lt Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας 

ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ : 3 & 9 λίτρα

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.